TRW ON powinny po upływie okresu weryfikacji odznak narciarskich za miniony sezon (to znaczy po 15 maja, ale przed końcem czerwca każdego roku), przesłać do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w Krakowie (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a lub poczta@cotg.pttk.pl) sprawozdanie z weryfikacji (według załączonego wzoru).

 

 

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK